line whiteline

Participeer als koerier op Courier iQ. Alle lokale koeriers en koerierbedrijven zijn welkom om zich in te schrijven voor een kosteloze evaluatie !

Courier iQ ontwikkelt IT & Automatisering specifiek voor lokale koeriers, stadstdistributie centra en lokale handelszaken, zodat deze aangesloten worden op (de IT systemen van) de grote Logistieke & Transport bedrijven en klanten van alle dimensies. Dit betekent 1 technologie (Hardware & Software systeem) voor meerdere klanten en opdrachtgevers. Deze technologie is gebaseerd in de Cloud (online - software as a service) maar ook op stand-alone PC’s.

Het is bekend dat koeriers door de hoge kosten (nog) niet hebben geinvesteerd in bestaande geautomatiseerde systemen. Courier iQ bewijst dat de juiste IT & Automatisering voor lage kosten mogelijk is !

De enorme groei van E-commerce zal zich de komende jaren voortzetten, waardoor de koeriers gedwongen zullen worden om rekening te houden met de business drivers van deze nieuwe markt. De producten en services die Courier iQ aanbiedt zorgen ervoor dat de koeriers hun onafhankelijke positie kunnen behouden: track & trace, geautomatiseerde dispatching, administratie, facturatie & klantendienst, en verhoogde service niveaus voor de eindconsument.

Courier iQbiedt koeriers de noodzakelijke slimme IT & Automatisering aan waarmee zij aan de marktvragen kunnen voldoen en die de bedrijfsstrategie en doelstellingen optimaal ondersteunt (IT Governance).

We kunnen u helpen

WAAROM PARTICIPEREN?

Onafhankelijk en veilig

Nieuwe business opportuniteiten

Verhoogde service niveaus

1 platform, 1 technologie - aangesloten op globaal logistiek netwerk