Company
line whiteline

STADSDISTRIBUTIE

Door meer aandacht voor en meer data beschikbaar over de precieze herkomst en bestemming van voertuigen die dagelijks de steden inrijden, wordt het de betrokken stakeholders duidelijk dat er concrete maatregelen noodzakelijk zijn om het leven in de stad voor alle gebruikers te verbeteren.

Wat is stadsdistributie?

Stadsdistributie is de volledige supply chain in de logistieke keten van pakketten en goederen die naar en van de stad worden geleverd. Dit wordt ook wel de Last respectievelijk de First Mile binnen de logistieke keten genoemd. Courier iQ richt zich op de samenwerking met relevante stakeholders in deze overlappende Logistieke & Transport sector:

Opdrachtgevers die de levering van pakketten en goederen uitbesteden aan Logistieke & Transport bedrijven (bijv. Retail en FMCG producenten, pure-player webwinkels, bedrijven of huishoudens)

Logistieke & Transport bedrijven die pakketten en goederen leveren voor hun opdrachtgevers

Stads distributie centra, die een fysieke hub aanbieden tussen opdrachtgevers (via Logistieke & Transport bedrijven) en hun eind-klanten (lokale handelaars, bedrijven en huishoudens)

Lokale handelszaken die pakketten en goederen ontvangen op dagelijkse of wekelijkse basis

Bedrijven die pakketten en goederen ontvangen op dagelijkse basis

Huishoudens die pakketten en goederen ontvangen

3 partij platforms die bundeling van goederen aanbieden door Transport bedrijven

Courier iQ heeft als doel de belangrijkste leverancier in Europa van gemak en kosten & tijd besparingen te worden voor deze stakeholders in de vorm van gemakkelijk te gebruiken IT & Automatisering en de Community Manager te zijn van het Cross Chain Control Centrum binnen de stadsdistributie. Courier iQ is de aanvraag procedure van het patent voor de onderliggende technologie gestart in Europa en Noord-Amerika.

Wat is een stadsdistributie centrum?

Een stadsdistributie centrum (SDC) is een fysieke hub net buiten het centrum van een stad, waar Logistieke & Transport bedrijven snel pakketten en goederen kunnen leveren voor een uiteindelijke bestemming in de stad. De beheerder van het SDC sorteert de goederen op basis van bestemming en laat deze door lokale koeriers beleveren met voor stadsdistributie geschikte voertuigen. Deze voertuigen zijn bij voorkeur duurzaam ontwikkeld en rijden CO2 vrij. Eventueel levert een SDC ook voorraadbeheer en activiteiten die toegevoegde waarde opleveren, zoals herverpakken, het prijzen van goederen en een afhaalservice voor eind-consumenten. De lokale Gemeente zou de rol van beheerder of exploitant van het SDC op haar kunnen nemen.

DOELSTELLINGEN

Verminderen van het aantal (gedeeltelijk) lege bestelbussen en trucks in de stad

Stimuleren van de meest effectieve vorm van leveringen in de stad: de bestuurd door professionele koeriers

Meer controle aanbieden voor lokale handelaars bij de levering van producten door leveranciers

Verbeteren van het stadsleven voor al haar inwoners en gebruikers