Company
line whiteline

COMPLIANCE

Courier iQ neemt de coordinatie op zich binnen de First & Last Mile supply chain van het platform. Logistieke partners zullen de daadwerkelijke logistiek uitvoeren.Courier iQ zorgt ervoor dat er gehandeld wordt in overeenstemming met toepasselijke wetten en regels (compliance).

Courier iQ controleert en coordineert de activiteiten via geautomatiseerde IT systemen waarbij de gegevens van partners zo veel mogelijk geanonimiseerd worden. Klanten (zowel opdrachtgevers als eind-consumenten) hebben de mogelijkheid om leveringen te beoordelen. Deze beoordelingen worden meegenomen in de onafhankelijke toekenning van pakketten aan lokale koeriers.

Een onafhankelijke organisatie zal de kwaliteit en de monitoring van de business work flow van Courier iQ analyseren en certificeren.

Lokale koeriers en stadsdistributie centra dienen te voldoen aan zorgvuldig ontwikkelde en geevalueerde Best-In-Class service niveaus en procedures.

ONAFHANKELIJKE TOEZICHTHOUDERS

Het concept en platform worden gecoördineerd door CourierIQ

Twee Universiteiten ondersteunen het concept wetenschappelijk

Een internationale adviesraad van onafhankelijke experts adviseert CourierIQ

Lokale Gemeenten worden aangespoord te participeren