Make your City green
line whiteline

Onze steden worden geconfronteerd met groeiende congestie en vervuiling, waardoor het steeds moeilijker wordt om te voldoen aan de hoge eisen van de gebruikers van de openbare ruimte op gebied van leefbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, jobs en het aantrekken van winkels en bedrijven.

Gemeenten en lokale overheden richten zich meer en meer op de kritische factoren die een positieve impact hebben op de stadsomgeving:

Het verminderen van het aantal vervuiling-emitterende voertuigen

Minder congestie in de stad – minder dubbel parkeren ten behoove van het laden en lossen van goederen

Het creëeren van lokale werkgelegenheid

Courier iQ heeft als doel Gemeenten te ondersteunen op het gebied van het verminderen van het aantal vervuiling-emitterende voertuig bewegingen in de stad en het stimuleren van lokale werkgelegenheid. Courier iQ past naadloos in andere initiatieven zoals laad- en loszones (met en zonder transshipment), stadsdistributie centra, zones met voertuig (emissie) beperkingen, zones met tijdsvensters, nacht distributie zones en de EU oproep om alle benzine en diesel aangedreven voertuigen te bannen van steden vanaf 2050.

We kunnen u helpen

arrow arrow arrow

WAAROM PARTICIPEREN?

Minder vervuilende voertuig bewegingen

Minder CO2 emissies

Verbeterde verkeersbewegingen

Verbeteren van het leefmilieu

Minder ongelukken

Gezonde en gelukkige burgers